« Ho avy faingana Aho; tano mafy izay anananao,
mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao ! »
Apok 3:11
logo 20ème

cliquez sur le logo pour entrer